Ενημέρωση για τα εθνικά θέματα και γεωστρατηγική

Ελληνοτουρκικά | Ellinotourkika | Εθνικά Θέματα

Ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση μάσκας στοὺς Ναοὺς στὴν Κύπρο

 

Ακολουθήστε μας στο Google News

Νέα μέτρα ἔλαβε ἡ κυβέρνηση, πρὸς περιορισμὸ τῆς ἐξάπλωσης τοῦ κορωνοϊοῦ στὴν Κύπρο, μετὰ τὰ αὐξημένα περιστατικὰ τῶν τελευταίων ἡμερῶν.

Στὸ πλαίσιο τῶν ἐνεργειῶν γιὰ περιορισμὸ τῆς διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ, ὁ Ὑπουργὸς Ὑγείας ἀνακοίνωσε σὲ διάσκεψη Τύπου τὰ ἀκόλουθα συμπληρωματικὰ μέτρα, ποὺ ἰσχύουν σὲ παγκύπρια βάση καὶ ἐνεργοποιοῦνται ἀπὸ σήμερα τὰ μεσάνυχτα: 
1. Καθίσταται ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση μάσκας ἀπὸ τὸν γενικὸ πληθυσμὸ σὲ κλειστοὺς πολυσύχναστους χώρους (π.χ. ἐμπορικὰ κέντρα, τράπεζες, ὑπεραγορές, νοσηλευτήρια, ἐκκλησίες, κὸκ) μὲ ποινὴ €300.
2. Αὐξάνονται οἱ δειγματοληπτικοὶ ἔλεγχοι στὰ ἀεροδρόμια ἀπὸ 600 τὴν ἡμέρα σὲ 1,000, μὲ ἔμφαση σὲ Κύπριους ποὺ ἐπιστρέφουν ἀπὸ ταξίδια ἀναψυχῆς (διακοπές), ἀφοῦ ἔχει…
διαφανεῖ ὅτι μεγάλο ποσοστὸ τῶν κρουσμάτων προέρχεται ἀπὸ Κύπριους μὲ ταξιδιωτικὸ ἱστορικό.
3. Συστήνεται στὰ νοσηλευτήρια, ἰδιωτικὰ καὶ δημόσια, καὶ στοὺς οἴκους εὐγηρίας ἡ αὐστηρὴ τήρηση τῶν ἐπισκεπτηρίων καὶ ἐὰν εἶναι ἐφικτὸ ὁ περιορισμός τους στὸ ἐλάχιστο δυνατό.
4. Ἐπαναφέρεται ὁ περιορισμὸς τῆς πληρότητας στὸ 50% στὰ Μέσα Μαζικῶν Μεταφορῶν (λεωφορεῖα).
5. Ἐντατικοποιεῖται ὁ ἔλεγχος ἀπὸ τὴν Ἀστυνομία τῶν ἀτόμων ποὺ ὀφείλουν νὰ τίθενται σὲ αὐτοπεριορισμὸ ὅταν ἔρχονται ἀπὸ χῶρες τῆς Κατηγορίας Γ, ἢ ὅταν εἶναι στενὲς ἐπαφὲς κρουσμάτων. Σὲ συνεννόηση μὲ τὶς ἁρμόδιες Ἀρχὲς θὰ πραγματοποιεῖται καθημερινὰ ἔλεγχος συμμόρφωσης στὰ ἄτομα αὐτά.
6. Ἐντατικοποιοῦνται οἱ ἔλεγχοι καὶ ἡ ἐπιτήρηση σὲ ἐπιχειρήσεις, χώρους ἑστίασης καὶ ἄλλα ὑποστατικὰ ἀπὸ τὶς ἁρμόδιες Ἀρχὲς μὲ ρητὲς ὁδηγίες γιὰ μηδενικὴ ἀνοχή. 
Ἐπιπρόσθετα τῶν πιὸ πάνω, συγκεκριμένα σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὴν Λεμεσὸ καὶ μετὰ ἀπὸ τὶς τελευταῖες ἐξελίξεις, στὴν προσπάθεια περιορισμοῦ τῶν ἑστιῶν καὶ διάσπασης τῶν ἁλυσίδων μετάδοσης ποὺ ἐντοπίστηκαν, ἀποφασίστηκαν καὶ τίθενται σὲ ἰσχὺ ἀπὸ σήμερα τὰ μεσάνυχτα καὶ τὰ ἀκόλουθα μέτρα: 
1. Ἐπαναφορὰ τοῦ περιορισμοῦ τοῦ μέγιστου ἀριθμοῦ ἀτόμων τῶν 10 ἀτόμων σὲ κοινωνικὲς συναθροίσεις. 
2. Ἐπαναφορὰ τοῦ περιορισμοῦ τοῦ μέγιστου ἀριθμοῦ ἀτόμων στὰ ὑποστατικὰ ἑστίασης σὲ 75 πρόσωπα σὲ ἐσωτερικοὺς χώρους καὶ 150 ἄτομα σὲ ἐξωτερικοὺς χώρους, ἀνεξαρτήτως τῶν τετραγωνικῶν μέτρων.
3. Στὶς ἐκκλησίες καθορίζεται ἡ παρουσία ἀτόμων στὴ βάση τῶν τετραγωνικῶν μέτρων ἀνάλογα μὲ τὸ πρωτόκολλο, ἡ ὁποία ἀνεξαρτήτως αὐτοῦ δὲν θὰ ὑπερβαίνει τὰ 75 ἄτομα. 
Ὅλα τὰ πιὸ πάνω μέτρα ὅσον ἀφορᾶ στὴν Λεμεσὸ θὰ ἔχουν ἰσχὺ τρεῖς ἑβδομάδες.

ΠΗΓΗ

Εγγραφή στις ενημερώσεις μας
Τα Social Media πολεμούν την ελευθερία του λόγου και πλέον αναδεικνύουν συγκεκριμένες mainstream απόψεις. Έτσι κατευθύνουν την κοινή γνώμη πάντοτε προς το συμφέρον των λίγων. Οι αναρτήσεις μας ΔΕΝ φαίνονται στα Social Media. Εγγραφείτε στην email λίστα μας και θα λαμβάνετε ακηδεμόνευτη, αληθινή και ξεκάθαρη ενημέρωση για τα Ελληνοτουρκικά και τα υπόλοιπα σημαντικά ζητήματα.
Δοκιμάστε μας! Μπορείτε να απεγγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή